Manders Architecten BNA

Manders Architecten uit Helmond is een architectenbureau dat al ruim 40 jaar bestaat. Vanaf 2011 is architect Don Wagemakers uit Eindhoven de eigenaar van het kantoor. Manders Architecten is sinds september 2020 verhuisd naar het BCT gebouw in Helmond. Omdat deze locatie centraler ten opzichte van onze klanten ligt, welke voor het grootste deel uit het oosten van Noord-Brabant en het noorden van Limburg komen.

Wij houden ons voor een groot deel bezig met particuliere woningbouw in verschillende stijlen. Daarnaast hebben we de meest uiteenlopende opdrachten zoals kantoren, bedrijfshallen, scholen, winkels, horeca, interieur, renovatie en verbouwingen. Door de compacte opzet van ons architectenbureau kunnen wij flexibel inspelen op de meest uiteenlopende ontwerpvraagstukken op zowel grote als kleine schaal. Als bureau zijn wij aangesloten bij de Bond van Nederlandse Architecten (BNA) (bekijk hier de voordelen van een BNA architect) en Don Wagemakers is geregistreerd in het architectenregister.

Manders Architecten onderscheidt zich door zijn praktische benadering. Alle opdrachten worden voorafgegaan door een diepgaand gesprek waarin de wensen van de opdrachtgever voorop staan. De wensen en fantasieën van de opdrachtgever worden vervolgens vertaald in een concreet ontwerp dat past binnen de regels van het bestemmingsplan, het beeldkwaliteitsplan en het budget. De opdrachtgever staat hierbij centraal wat resulteert in individuele architectuur.

We verzorgen alle werkzaamheden die nodig zijn om te kunnen bouwen. We maken het ontwerp, de bouwtekeningen en verzorgen alle overige gegevens die nodig zijn om de juiste vergunningen te krijgen. Als u gaat bouwen met een aannemer dan kunnen we dit traject voor u begeleiden, vanaf de selectie van de aannemer tot aan de oplevering. Daarnaast adviseren we over ventilatie, energievoorzieningen, bouwmogelijkheden e.d.

Op onze internetsite is een deel van ons werk te zien, waarbij het vaak complexer kan zijn om een klein woonhuis te ontwerpen dan een grote villa, omdat efficiënter met ruimte en vorm binnen het ontwerp moet worden omgegaan.

Een groot deel van onze ontwerpen zijn te zien in onder andere:

Recente projecten

Contactgegevens

Manders Architecten BNA

Wethouder den Oudenstraat 4 5706 ST Helmond

T:   0492-345041
E:   info@manders-architecten.nl